IYI Sembolü Hakkında Bilinmeyenler

Oğuzların Bozok kolundan gelen Kayı boyu, 600 yıllık geçmişe sahip Osmanlı Devleti’nin de mensup olduğu boydur. Osmanlı Devleti’nin kuruluş yıllarında, Balkanlarda gerçekleşen fetihlere önemli katkılarda bulunan Kayı boyu, devletin sınırlarının genişlemesine yardımcı olmuş. 

 

 

Sultan II.Murad Kayı Boyuna mensup olduğunu göstermek için dönemin sikkelerine, Kayı boyunun simgesi olan IYI sembolünü bastırtmış. II.Murad’tan sonra gelen Osmanlı Padişahları da, IYI sembolünü birçok eşya üzerinde kullanmış. Özellikle çanak ve çömleklerde bu sembole sıklıkla rastlamak mümkündür.

 

Kayı sembolü olan IYI; güç, kuvvet ve kudret anlamı taşımaktadır. 2 ok ve 1 yaydan oluşan sembollün anlamıyla ilgili farklı rivayetler var. Kimilerine göre; ortadaki “Y” yay, yanlardaki “I” ise okları temsil ediyor. Kimilerine göre de “Y” Oğuzu, yanlardaki iki “I” ise Oğuzların iki kolunu temsil ediyor.

Günümüzde ise bu kıymetli sembolü kuyum sektöründeki aksesuarlarda sıkça görüyoruz. Özellikle erkek yüzüklerinin tasarımında yer alan IYI sembolü, Elmas İş erkek yüzüklerinin de tasarımına ilham kaynağı oldu. Osmanlı ve Türk Yüzükleri koleksiyonumuzda yer alan IYI Yüzüğünü incelemek için Osmanlı ve Türk Yüzükleri kategorimizi ziyaret edebilirsiniz.